Ιστορία

2018
Εμπλουτίζουμε την γκάμα μας...
Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε την γκάμα μας με Ελληνικά Παραδοσιακά Αλλαντικά

2006
Νέες Εγκαταστάσεις
Μεταφερόμαστε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις

1996
Ίδρυση ΜΑΚΑΛ
Τα ξαδέρφια των Υιών Κωνσταντίνου Γιαγκούλα, ιδρύουν την Μακεδονική Αλλαντοποιία - ΜΑΚΑΛ

1960
Εργαστήριο Αλλαντοποιίας
Οι Υιοί του Κωνσταντίνου Γιαγκούλα ανοίγουνε εργαστήριο αλλαντοποιίας

1920
Εκτροφή βοοειδών και κρεοπωλείο
Το 1920 ο Κωνσταντίνος Δ. Γιαγκούλας ξεκινά την εκτροφή βοϊδών και ανοίγει κρεοπωλείο